گوشه ای از خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا (س)

بعد از وفات رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نفاق در میان شما آشکار و دین خدا در بین شما کهنه و بی ارزش گردید .

 شیطان شما را ندا داد  ( شما هم لبیک گویان به فرمان او در آمدید ) و د ریافت که شما سرا پا به فرمان اویید

هنوز پیامبر به خاک سپرده نشده بود که خود را پیش انداخته و برای بدست آوردن مقام و منصب دست به کار شدید ، به این بهانه که ما از فتنه ( و تفرقه ) می ترسیم ؛ ( ولی بدانید که در فتنه سقوط کرده اید!)

 آیا می پندارید که ما را از رسول خدا ارثی نیست ؟!

 ای پسر ابی قحافه ! آیا رواست که تواز پدرت میراث بری و من از ارث پدرم محروم باشم ؟!

 ( به خدا و پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم)  افترا بستی . سپس رو به جماعت انصار کرده و فرمود : چرا شما از یاری من دست کشدید و در حقم کوتاهی نمودید ؟! آیا نشنیدید  که رسول خدا فرمود : (( الَمرءُ یُحفظ فی وُلده.)) حفظ حرمت شخص به این است که فرزندان اورا نیز احترام شده و حقوقشان رعایت گردد . آیا پیامبر که از دنیا رفت ، بایستی دین اورا ضایع کنید ؟! پس از او حرمت اورا هتک نموده و به دخترش – که به واسطه او محترم بود – اهانت کنید .....