گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهب در ایران

–( سال 2008) ، با هدف حمایت کامل از فرقه بهائیت.

 گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد آزادی مذهب در کشورهای

 جهان طی مصاحبه مطبوعاتی خانم کاندولیزا رایس انتشار یافت . این گزارش

 توسط اداره دموکراسی ، حقوق بشر و کارگر وزارت خارجه آمریکا تهیه شده

 است .

در قسمتی از این گزارش به بررسی وضعیت ازادی مذهب در ایران در یک مقاله

 یازده صفحه ای پرداخته شده است .

در این گزارش ابتدا به وضعیت جمعیتی ایران اشاره شده و سپس با استناد

به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مذهب رسمی ایران را شیعه

 جعفری دوازده امامی معرفی نموده و به تأکید قانون اساسی به احترام به

 سایر مذاهب اسلامی و نیز شناسائی رسمی اقلیتهای زرتشتی –مسیحی

 و یهودی اشاره شده است .

در این گزارش به طور موذیانه ای موضوع اقلیتهای دینی بزرگ نمائی شده ولی

از آنجا که مدارک و دلائل محکمه پسندی مبنی بر اذیت و آزار اقلیتهای دینی

شناخته شده و رسمی نتوانسته ارائه دهد به بزرگ نمایی سایر اقلیتهای

 دینی پرداخته و سوژه پردازی دور از حقیقت و واقعیت نموده است .

نکته جالب و عجیب این گزارش اینست که تأکید و اصرار فراوان بر بزرگ نمائی

 و پر اهمیت جلوه دادن فرقه بهائیت نموده و در این گزارش یازده صفحه ای

 بیش از 115 مرتبه کلمه بهائی استفاده شده است ؟؟!!

گزارشات ارائه شده در خصوص نحوه رفتار با افراد وابسته به فرقه بهائی

نشان می دهد که وزارت امور خارجه آمریکا صرفا" از گزارشات تهیه شده

توسط خود جامعه بهائیت کپی برداری نموده و یا اینکه عوامل نفوذی این فرقه

 توانسته اند القائات خود را در این گزارش بگنجانند .

وزارت خارجه آمریکا در پایان گزارش از همه دولتها و سازمانهای غیر دولتی

 میخواهد که از همه امکانات خود بویژه روابط روابط دو جانبه شان با ایران برای

 فشار بر دولت ایران استفاده کنند تا بهائیان اجازه فعالیت تبلیغی رسمی

 داشته باشند و سپس چنین نتیجه گیری می کند :

" سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در موارد و موقعیتهای متعدد نسبت به

 وضعیت اقلیت بهائی ایران ابراز نگرانی کرده است . دولت آمریکا نیز به طور

 عمومی و آشکاری نحوه رفتار با بهائیان را در قطعنامه های سازمان ملل متحد

 بویژه قطعنامه مجمع عمومی مورخ 2007 گنجانیده است . دولت امریکا از

همه دولتهای جهان میخواهد که اقدامات مشابهی را به نفع بهائیت علیه

جمهوری اسلامی ایران بعمل آورند "

این همه اشک تمساح ریختن دولت آمریکا برای پیروان فرقه بهائیت در ایران

 در حالی صورت می گیرد که مدت یکسال است که صدها هزار فلسطینی با

 انواع و اقسام فشارها و تضییقات در محاصره کامل رژیم صهیونیستی با مرگ

 دست و پنجه نرم می کنند وشورای رهبری تشکیلات بهائیت در شهر حیفای

 اسرائیل حتی یک کلمه اعتراض آمیز هم در حمایت از این مظلومان بیگناه ابراز

نکرده است .